تاریخ تصویب : 1393/02/28 شماره ابلاغیه : ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ تاریخ ابلاغیه : 1393/03/03

الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

شماره۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ ۳/۳/۱۳۹۳ الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ الحاق می شود: تبصره ـ دستگاه های اجرایی مکلفند سهام مورد تضمین را علاوه بر اقدامات قانونی خود، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با اخذ وکالت بلاعزل در فروش به وثیقه خود درآورند. معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد