تاریخ تصویب : 1358/02/24

مرجع: وزارت دادگستری - شماره 5096 - تاریخ ابلاغ 58.2.25

‌مرجع: وزارت
دادگستری - شماره 5096 - تاریخ ابلاغ 58.2.25
1358.02.24
‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.2.24 بنا به
پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب تصویب نمودند:
‌جنابان آقایان غلامرضا شریفی اقدس رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور و یدالله قانع
رئیس کل دادگاه‌های استان مرکز و محمود مهاجر صمصامی‌دادیار دیوان عالی کشور را به
جای جنابان آقایان مهدی سجادیان رییس دیوان عالی کشور و فتح‌الله بنی‌صدر دادستان
کل کشور و هاشم طباطبائی‌رئیس شعبه دیوان عالی کشور به عضویت اصلی هیأت تصفیه و
اصلاح تعیین و با این ترتیب تصویبنامه شماره* 1806 مورخ 1357.12.29 اصلاح‌می‌گردد.
*>>‌پاورقی: منظور تصویبنامه مورخ 57.12.28 است که در صفحه 12 درج شده است.<<

1398 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد