جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
1233726 دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۷۳۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» 1398/05/19 1398/05/19
1233718 بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۵۷۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید سعید غدیرخم» 1398/05/15 1398/05/15
1233618 مصوبه الحاق شرایط عمومی و صلاحیت های فردی حافظان قرآن کریم به ذیل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزیابی حافظان قرآن کریم (مصوب۱۳۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1398/05/09 1398/05/09
1233610 آیین نامه داخلی کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی 1398/05/08 1398/05/08
1224426 اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار 1398/05/07 1398/05/07
1233690 تصویب نامه در خصوص استفاده از رمزارزها 1398/05/06 1398/05/13
1233678 تصویب نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب نامه های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۶ 1398/05/06 1398/05/09
1233670 آیین­ نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 1398/05/06 1398/05/12
1224338 آیین نامه نحوه اداره مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان 1398/05/06 1398/05/06
1224334 اصلاحیه آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد مترجمین 1398/05/05 1398/05/06