جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
91381 قانون اجازه اجرای لایحه قانونی مدنی تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه 1307/02/18
91383 قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه 1307/02/18
91612 قانون اجازه پرداخت مبلغ 236301.4 قران اضافه مخارج 1306 نظمیه 1307/02/18
91642 قانون اجازه پرداخت مبلغ بیست هزار تومان به عنوان قرض به کارخانه ریسمان ریسی تهران 1307/02/18
91654 قانون اجازه پرداخت پنج فقره اعتبارات منظوره در لایحه بودجه 1307 مملکتی 1307/02/18
91656 قانون اجازه پرداخت شش فقره اعتبارات منظوره در لایحه بودجه 1307 مملکتی 1307/02/18
97937 قانون مدنی 1307/02/18