جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
94428 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو 1334/09/30
94429 قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و ایسلند 1334/09/30
94430 قانون مربوط به عهدنامه مودت بین ایران و لبنان 1334/09/30
94431 قانون مربوط به عهدنامه صلح با دولت ژاپن 1334/09/30
94432 قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی ( ژنوسید) 1334/09/30
94433 قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی ایران و آلمان 1334/09/30
94434 قانون عهدنامه مودت بین ایران و ایتالیا 1334/09/30
94435 قانون مربوط به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان 1334/09/30