جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
94790 قانون راجع به چک بی محل 1337/12/16
94800 قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید 1337/12/16
94868 قانون سازمان مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی 1337/12/16
94886 قانون مربوط به تمدید اجراء قانون روش جدید سربازگیری 1337/12/16
94897 قانون راجع به اجازه بازخرید سوابق خدمت افراد و درجه داران ژاندارمری کل کشور 1337/12/16