جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
96425 قانون بودجه سال 1349 مجلس شورای ملی 1348/10/11
96426 قانون عهدنامه مودت و موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس 1348/10/11
96427 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1348/10/11
96428 قانون اعتبارات اضافی سال 1348 1348/10/11