جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
96961 قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره یک ماده 100 قانون شهرداریها 1352/05/17
96962 قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان 1352/05/17
96963 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران 1352/05/17