جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
90190 قانون اصلاح لایحه قانون اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران 1360/04/03
105855 مجوز انجام مذاکرات مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری و خدمات غنی سازی به شرکتهای اوردیف - سوفیدیف و کوجما که توسط سازمان انرژی اتمی 1360/04/03
105856 تأمین اعتبار در مورد دستگاه ها و ردیفهایی که به بیش از اعتبار (12).(4) پرداختی سال 1359 نیاز دارند 1360/04/03
105857 انتخاب آقای مهندس بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی به عضویت کمیته طرحهای عمرانی ملی جدید 1360/04/03
105858 تأمین اعتبار جهت تهیه وسایل و لوازم ورزشی وسیله سازمان تربیت بدنی ایران 1360/04/03