جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
91183 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1364 کل کشور 1364/12/25
109290 منظور گردیدن مبلغ (175.159) ریال بابت بهای قطعات مفقود شده 6 دستگاه لیفت سراک به حساب ضرر و زیان را، آهن جمهوری اسلامی ایران 1364/12/25
109291 اجازه ورود و ترخیص تعداد 10 قبضه طپانچه پرتاب طناب از کشور آلمان غربی به شرکت صنایع دریایی ایران 1364/12/25
109292 اجازه حمل و توزیع کلیه کتب درسی پنج پایه ابتدایی منتشره توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تهران به مقصد مراکز کتاب رسانی در سراسر کشور توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن 1364/12/25
109293 اصلاح جدول پیوست تصویب نامه تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و بیست میلیون ریال جهت فعالیتهای آب و خاک به وزارت کشاورزی 1364/12/25
109294 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ شصت میلیون و نهصد هزار ریال جهت ادامه فعالیتهای آب و خاک مجتمع گوشت لرستان به وزارت کشاورزی 1364/12/25
109295 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ 229 میلیون ریال به منظور تکمیل و راه اندازی مجتمع ریخته گری فولاد کاوه به شرکت تعاونی فولاد کاوه 1364/12/25
109296 اجازه ترخیص لوازم منزل رانده شدگان عراقی معاودین ایران از عراق و پناهندگان سیاسی عراق به گمرک ایران 1364/12/25
109297 تعیین وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در کمیته ثابت همکاریهای اقتصادی و بازرگانی کنفرانس اسلامی در استانبول 1364/12/25
109298 اجازه استخدام رسمی 9 نفر جهت تصدی مشاغل فنی با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی به وزارت ارشاد اسلامی 1364/12/25