جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
91328 قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 1365/09/30
101740 اعلام تعارض آراء در مورد مراجع انتظامی نظام پزشکی ( صفحه 495) 1365/09/30
109772 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ 142 میلیون ریال جهت مانده اعتبار پرداخت شده طرح بازسازی نقاط زلزله زده جنوب خراسان به منظور اتمام کارهای نیمه تمام 1365/09/30
109773 تأمین اعتبار مبلغ هفتصد و هفده میلیون ریال جهت به مرحله اجرا درآمدن کارخانه بسته بندی خرما در شهرستان بم 1365/09/30
109774 اجازه استخدام غیر رسمی 34 نفر جهت تصدی مشاغل فنی به سازمان زمین شهری 1365/09/30
109775 اجازه استخدام رسمی و غیر رسمی 397 نفر جهت تصدی مشاغل بهداشتی و درمانی و فنی به سازمان بهزیستی کشور 1365/09/30
109776 اجازه استخدام 75 نفر در مشاغل کارگیری به وزارت راه و ترابری 1365/09/30
109777 اجازه استخدام رسمی 15 نفر کارشناس جهت تصدی مشاغل فنی به وزارت امور اقتصادی و دارایی 1365/09/30
109778 مسافرت برادر جعفری وزیر بازرگانی به کشور پاکستان 1365/09/30
109779 اجازه عقد قرارداد بیمه بهداشتی کارکنان سازمان دامپروری کشور با شرکت سهامی بیمه ایران به سازمان مزبور 1365/09/30