جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
110456 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال به استانهای خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه 1366/07/08
110457 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیون و نهصد و بیست و هشت هزار ریال جهت تکمیل مطالعات و تحقیقات جامع استان چهار محال و بختیاری به سازمان برنامه و بودجه استان مزبور 1366/07/08
110458 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ پنجاه میلیون ریال به استانداری خراسان جهت تکمیل پروژه ایجاد توقفگاه شرکت واحد مشهد 1366/07/08
110459 بلامانع بودن ترخیص تعداد چهارصد کارتن حاوی پاکات خالی استرداد مخصوص پست سفارشی 1366/07/08
110460 آیین نامه اجرایی نحوه هزینه کردن اعتبارات تبصره 36 قانون بودجه سال 1366 1366/07/08
110461 آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 1366/07/08
110462 آیین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل کشور 1366/07/08