جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
110506 اجازه اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اخذ مبلغ نود میلیارد ریال از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی 1366/08/17
110507 واگذاری حق استفاده از 5 هزار متر از اراضی شرکت سهامی زراعی سابق در قریه مارنج استان کردستان به اداره کل آموزش و پرورش استان مذکور 1366/08/17
110508 اصلاح تصویب نامه مربوط به تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال به وزارت راه و ترابری جهت مرمت و آسفالت قسمتی از راه های خلخال - مجره به طرف اسالم و خلخال - مجره - کلور - شال ماچولان به طرف ماسوله 1366/08/17
110509 اصلاح تصویب نامه نحوه اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی آهن ورق و لوله آهنی و قطعات واردشده کارخانجات با تشخیص وزارت صنایع سنگین 1366/08/17
110510 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ چهارصد میلیون ریال جهت پرداخت هزینه های مربوط به تغذیه دانش آموزان مناطق محروم و روستایی استان سیستان و بلوچستان به وزارت آموزش و پرورش 1366/08/17
110511 ترخیص ده واحد کارخانه یخ سازی با معافیت از سود بازرگانی 1366/08/17