جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
99612 قانون کار 1369/08/29
100092 موافقت با رعایت مقررات کمیته های انضباطی دستیاران در حق انترن ها 1369/08/29
100093 لغو مصوبه شماره 7.1224 مورخ 59.6.22 ستاد انقلاب فرهنگی سابق 1369/08/29
100102 اساسنامه دانشگاه شاهد 1369/08/29
100103 اساسنامه طرح شاهد 1369/08/29
112482 احداث واحد تولید جوراب در داخل محدوده 20 کیلومتری تهران 1369/08/29
112483 بلامانع بودن احداث واحد تولید شیشه میان تهی توسط سازمان اتکا در داخل محدوده 120 کیلومتری تهران 1369/08/29
131414 ارسال نسخه ای از آرای صادره در مورد اجرای اصل 49 قانون اساسی به دفتر اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 1369 1369/08/29