جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
100106 انتخاب اعضاء فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1369/11/02
100107 نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با مسئله تغییر خط زبان ترکی در آران ( آذربایجان شوروی) 1369/11/02
100108 تأیید انتخاب اعضاء جدید شورای فرهنگی عمومی مصوب دویست و سی ششمین جلسه مورخ 69.11.2 شورای عالی انقلاب فرهنگی 1369/11/02
100109 تکمیل ماده (3) آیین نامه شورای فرهنگ عمومی 1369/11/02
100961 تائید انتخاب رئیس دانشگاه شاهد 1369/11/02
100962 تائید انتخاب رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی سمنان ، زنجان ، اراک 1369/11/02