جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
91981 قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366.10.27 مجلس شورای اسلامی 1370/08/29
91983 تفسیر قانونی ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 1370/08/29
113207 انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان کردستان 1370/08/29
113208 انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان اصفهان 1370/08/29
113209 انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان تهران 1370/08/29
113210 انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان آذربایجان غربی 1370/08/29
113211 انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان زنجان 1370/08/29
113212 انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان بوشهر 1370/08/29
113213 انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان آذربایجان شرقی 1370/08/29
113214 انجام اصلاحاتی در دهستانهای استان سمنان 1370/08/29