جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
92013 اساسنامه مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 1370/10/08
100244 اصلاح مصوبه شماره .3516 دش مورخ 70.10.17 در مورد نامگذاری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران 1370/10/08
101467 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظر در احکام در دادگاه ها در مواردی که قاضی صادرکننده حکم مصدر کار نباشد 1370/10/08
101468 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی تظلمات و شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی 1370/10/08
113273 محسوب نمودن دفتر مقام معظم رهبری جزء مراجع موضوع لایحه قانونی نحوه اعزام مستخدمین دولت به عنوان مأمور به نهادهای ایجاد شده در جریان انقلاب اسلامی ایران 1370/10/08
113274 اصلاح میزان حق التحقیق ساعتی موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری 1370/10/08
113275 اصلاح تبصره 1 ماده 12 اساسنامه شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری 1370/10/08
113282 تغییر نام سازمان ایرانی پرداخت کننده ردیف 64 جدول پیوست تصویب نامه راجع به تعیین سهمیه و حق عضویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال 1370 1370/10/08
113283 انجام اصلاحاتی در مواد 1 و 3 و 5 آیین نامه ماده 13 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 1370/10/08