جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
101484 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های کیفری یک در مورد احکام دادگاه کیفری 2 که به علت عدم صلاحیت توسط کیفری یک نقض و رسیدگی شده است 1371/12/23
101485 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم 1371/12/23
111394 تعیین ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 1371/12/23
111399 تعیین ضوابط اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارمندان ثابت شرکتهای تابع وزارت نیرو 1371/12/23
114181 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد و نود میلیون ریال به منظور کمک به شهرداریها بابت سه ماهه چهارم سال جاری به وزارت کشور 1371/12/23
114182 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ سی و چهار میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و یکصد و بیست و سه هزار و پانصد ریال بابت خرید محصولات تضمینی سال 1371 به سازمان مرکزی تعاون روستایی 1371/12/23
114183 اجازه برگزاری سمینار بین المللی آموزشهای عملی - کاربردی در سال 1372 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1371/12/23
114184 اجازه اجرای طرح تولید قطعات چینی الکتریکی با استفاده از تسهیلات اعتباری 1371/12/23
114185 خریداری 4 فروند هواپیما از شرکت کاتوآرماتیک مصر از محل مطالبات جمهوری اسلامی ایران و اجازه مشارکت شرکت مزبور و شرکت ایران ارتور در شرکت حمل و نقل هوایی 1371/12/23
114186 ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 1371/12/23