جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
92440 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران 1373/05/12
115465 اجازه ایجاد پنجاه و سه پست سازمانی ثابت و موقت برای مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1373/05/12
115466 ایجاد 64 پست سازمانی در چند فرمانداری و بخشداری 1373/05/12
115467 اجازه استفاده از خدمات بعضی از بازنشستگان به مدت یک سال در بعضی وزارتخانه ها 1373/05/12
115468 اجازه استفاده از خدمات بعضی از افراد بازنشسته در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمان شهید بهشتی، تهران، تبریز، مازندران، گیلان و مشهد 1373/05/12
115469 اجازه استفاده از خدمات بعضی از افراد بازنشسته در بانک ملی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاه شهید بهشتی 1373/05/12