جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
92500 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری 1373/10/18
115041 اتخاذ تصمیماتی در خصوص طرح توزیع لاستیک تولید داخل و وارداتی ( تصمیم نماینده ویژه رییس جمهور) 1373/10/18
115042 الحاق متنی به عنوان تبصره به ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 کل کشور 1373/10/18
115043 اجازه برگزاری دومین کنفرانس آزمایشهای غیر مخرب توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال 1374 در ایران 1373/10/18
115044 تعیین وزن یک یا چند بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی یا به وسیله هواپیما و با درجه در هر قلم فهرست کل بار و بدون پیک سیاسی به کشور وارد یا خارج می شود 1373/10/18
115045 اجازه خریداری ساختمانهایی که به عنوان اجاره در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است توسط وزارت مذکور 1373/10/18
115046 آیین نامه مربوط به وظایف و طرز کار شورای عالی اقیانوس شناسی کشور و کمیته های هفتگانه آن 1373/10/18
115047 ایجاد و تأسیس بخش سراجو به مرکزیت روستای خراجو، در تابعیت شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی 1373/10/18
115048 شهر شناخته شدن روستاهای مهر و اشکنان به ترتیب به عنوان شهر مهر و شهر اشکنان در استان فارس 1373/10/18
115049 ایجاد و تأسیس سه بخش و یک شهرستان در تابعیت استان یزد 1373/10/18