جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
92825 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 1376/01/17
92827 قانون اصلاح ماده (7) اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران 1376/01/17
92829 قانون الحاق یک بند به ماده (3) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 1376/01/17
92831 قانون اصلاح ماده (3) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 1376/01/17
92833 قانون موافقتنامه همکاریهای فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان 1376/01/17
92835 قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت 1376/01/17
117498 تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری به میزان یکصد و شصت ( 160) ریال 1376/01/17
117499 اجازه تأسیس دفتر نمایندگی در کشور روسیه ( مسکو) به سازمان انرژی اتمی ایران 1376/01/17
117500 تعیین حساب (100) امام خمینی ( ره) از مصادیق حسابهای موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم 1376/01/17
117501 اصلاح تصویبنامه ، بازسازی ، بهسازی و نو سازی محلات قدیمی و بافتهای فرسوده در شهرهای کشور 1376/01/17