جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
92925 قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل (21) قانون اساسی ( دادگاه خانواده) 1376/05/08
92927 قانون اصلاح تبصره (1) ماده (688) قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 1375.3.2 1376/05/08
117284 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ دو میلیارد ریال جهت کمک به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به سازمان تربیت بدنی ایران 1376/05/08
117285 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال به منظور احداث محور تنکابن الموت به سازمان انرژی اتمی 1376/05/08
117286 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ هشتصد میلیون ریال جهت احداث و تجهیز ظرفیت بخش مراقبت های ویژه نوزادانN.I.C.U بیمارستان مفید به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1376/05/08
117287 اجازه فروش هرگونه انتشارات نقشه های موضوعی تقسیمات کشوری و نشریات مربوط و خدمات اداری و انفورماتیکی مطابق تعرفه مصوب به وزارت مذکور 1376/05/08
117288 اجازه اعطای تسهیلات مالی به شرکت صنایع تبدیلی فراز توسط شرکت ام - ام - اتی مقیم لوکزامبورگ 1376/05/08
117289 تأمین اعتبار و اختصاص مبلغ نه میلیارد ریال به استانداری استان خراسان 1376/05/08
117290 تغییر دستگاه اجرایی طرح آبرسانی به شهر کاشان از زاینده رود 1376/05/08
117291 اجازه صدور روادید برای اتباع خارجه به منظور انجام معاملات فرش به ایران 1376/05/08