جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
93083 قانون محل دفاتر روزنامه و مجله 1377/02/13
117315 اجازه ترخیص یک دستگاه کامیون لرزه نگاری موضوع نامه وزارت نفت 1377/02/13
117316 تنفیذ تصویبنامه معافیت ترخیص لوازم و تجهیزات بیمارستان خیریه چشم پزشکی پیامبران به استثنای خودرو از پرداخت سود بازرگانی با درج عبارتی برای اجرا در سال 1377 1377/02/13
117317 تغییر سود بازرگانی سیب زمینی بذری از چهل درصد (40%) به پانزده درصد (15%) 1377/02/13
117318 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی 1377/02/13
117319 اجازه امضاء موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر در آمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند 1377/02/13
117320 لغو روادید مسافرت بین ایران و کشور ترکمنستان از تاریخ 1377.3.1 1377/02/13
117321 افزودن عبارتی در مصوبه واگذاری اجرای تأسیسات ساختمان تولید رادیو به کشور نیروز 1377/02/13
117322 اصلاح عبارتی در بند (2) ماده (3) اصلاحی آیین نامه صندوق معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه اعضای جهاد سازندگی 1377/02/13
117323 حذف عبارتی از ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون استخدام روحانیان و طلاب علوم دینی در وزارت آموزش و پرورش با استفاده از معافیت تحصیلی 1377/02/13