جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
93183 قانون تشکیل ، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی 1377/09/22
118865 اجازه اشتغال به کار افرادی در دانشگاه تربیت مدرس، وزارت کشاورزی و نهاد ریاست جمهوری 1377/09/22
118866 شناخته شدن فرودگاه چهارمین شهید محراب کرمانشاه به عنوان مرز هوایی و اجازه ورود و خروج از کشور از طریق مرز یاد شده با گذرنامه معتبر 1377/09/22
118867 تغییر نام چند روستا در شهرستانهای تربت جام، نیشابور، مشهد، طبس گناباد و سبزوار و ارومیه و دشتستان و بردسکن 1377/09/22