جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
93710 قانون موافقتنامه حمل و نقل جاده ای و ترانزیت مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس 1380/11/14
93712 قانون اصلاح سقف ارزی سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1380/11/14
93714 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران 1380/11/14
102342 رأی شماره 362-1380.11.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 1380/11/14
102343 رأی شماره 354 الی 358-1380.11.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1380/11/14
121319 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت 1380/11/14
121320 آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی 1380/11/14
121417 اصلاح آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک 1380/11/14
121418 اصلاح آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار 1380/11/14
121419 اصلاح آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی 1380/11/14