جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
93746 قانون عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی 1380/12/19
93748 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1380/12/19
93750 قانون استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش قیمت کالاها و خدمات 1380/12/19
93752 قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کلمبیا 1380/12/19
93754 قانون موافقتنامه همکاری های فرهنگی، آموزشی و علمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی 1380/12/19
102362 رأی شماره 434-1380.12.19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول مقررات قانون کشت موقت در مورد متصرفین زمین های زراعی 1380/12/19
102363 رأی شماره 433-1380.12.19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال آیین نامه اجرایی بند ( هـ) تبصره(42) قانون بودجه سال 1379 موضوع تصویب نامه شماره .12119ت12913 مورخ 1379.5.8 هیأت وزیران 1380/12/19
121507 اصلاحیه آیین نامه اجرایی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند «ج» تبصره «40» قانون بودجه سال1380 کل کشور 1380/12/19
121732 تصویب نامه راجع به سهام قابل فروش یکصد و هشتاد و نه (189) شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی 1380/12/19
131703 خودداری از مکاتبه مستقیم با دیگر سازمان ها برای اخذ موافقت با انتقال یا مأموریت مستخدمین مورد نیاز قوه 1380/12/19