جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
121930 مثتسنی شدن شرکت بازرگانی دولتی ایران از شمول بند ( و) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 1381/02/11
121931 مجوز مصالحه متعهدان ارزی 1381/02/11
121932 مجوز انتقال اراضی متعلق به مدیریت جهاد کشاورزی تاکستان در محل فعلی ایستگاه اقلیم شناسی به اداره کل هواشناسی استان قزوین 1381/02/11
121933 تعرفه جرایم سر دفتران و دفتر یاران و تعرفه صدور یا تمدید پروانه اشتغال شغل مشاور املاک و خودرو 1381/02/11
121934 مجوز امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت ایران و دولت جمهوری تاجیکستان 1381/02/11
121935 اعطای مجوز به صندوق حمایت از فرصتهای شغلی جهت بازخرید کارکنان خود و تسویه با آنها از اعتبار مشخص شده 1381/02/11
121936 مجوز امضای موقت به وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد موافقتنامه کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت ایران و دولت های جمهوری ترکمنستان و تاجیکستان 1381/02/11
121937 مجوز تبدیل اساسنامه سازمان صنایع ملی ایران به شرکت مادر تخصصی 1381/02/11
121938 آیین نامه اجرایی بند ( ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور 1381/02/11
121939 تعرفه مبنای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در سال 1381 1381/02/11