جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
93889 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران 1382/02/20
99688 قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران 1382/02/20
132202 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای طرح جمع آوری گازهای همراه و استحصال مایعات گازی مناطق خارک و بهرگان با استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بند ‹‹ ل ›› تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 کل کشور 1382/02/20
132216 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص خرید لوازم و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق خطوط متروی تهران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی ، توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ( مترو ) 1382/02/20
132650 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اجرای مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور از طریق مشارکت ایرانی ( شرکت مترا) ـ خارجی (EGIS فرانسه ) 1382/02/20
132698 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین تعرفه خدمات پستی در سال 1382 1382/02/20
132714 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مصوبه شماره 241708/34 مورخ 24/12/1381 شورای اقتصاد 1382/02/20
132755 مصوبه شورای اقتصاد در خصوص خرید 102 سیستم سوئیچ شبکه داده ها توسط شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی 1382/02/20
133681 سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نیرو موضوع مصوبه شماره 362/34 مورخ 21/3/1380 شورای اقتصاد 1382/02/20
133684 سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های تابعه وزارت نیرو موضوع مصوبه شماره 362/34 مورخ 21/3/1380 شورای اقتصاد 1382/02/20