جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
102930 ابطال بخشامه شماره 100/710/296 مورخ 23/10/1376 وزارت آموزش و پرورش 1382/03/04
102931 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 13 و 20 دیوان عدالت اداری 1382/03/04
102932 ابطال بخشنامه شماره 100710188 مورخ 12/9/1374 وزارت آموزش و پرورش 1382/03/04
102933 ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران 1382/03/04
102934 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت3/81/1710 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/03/04
102935 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/03/04
102936 ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی 1382/03/04
102937 ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 521/18432 سازمان تأمین اجتماعی 1382/03/04
102938 ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تأمین اجتماعی 1382/03/04
103630 ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 60125/52 مورخ 15/7/1380 سازمان تأمین اجتماعی 1382/03/04