جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
93943 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور 1382/04/29
93945 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال 1382/04/29
93947 قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان 1382/04/29
93949 قانون موافقتنامه مربوط به سازمان بین المللی ماهواره ای مخابراتی ( اصلاحیه موافقتنامه اینتلست) 1382/04/29
93951 قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1382/04/29
103092 ابطال مصوبه شماره 709/34 مورخ 5/5/1379 شورای اقتصاد 1382/04/29
103095 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت1/81/2038 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/04/29
103100 ابطال بند 12 مصوبه شماره 14401/8-9640/1 مورخ 12/12/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تهران 1382/04/29
103103 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 4 دیوان عدالت اداری 1382/04/29
103105 ابطال بند 7مجموعه بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه 1365 1382/04/29