جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
94008 قانون هیأت منصفه 1382/12/24
94011 قانون نظام صنفی کشور 1382/12/24
99702 قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1382/12/24
103654 ابطال ماده 12 آیین‎نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای موضوع تصویب‎نامه شماره 33752/ت2004هـ مورخ 6/9/78 هیأت وزیران 1382/12/24
103656 نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ت1/81/526 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1382/12/24
103660 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری 1382/12/24
133825 قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1382/12/24