جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
94044 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 1383/02/16
94100 قانون الحاق یک تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1383/02/16
123329 اجازه امضای موافقتنامه بین الدولی راجع به شبکه بزرگراه آسیایی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1383/02/16
123350 تعیین سقف فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها از تاریخ 1383.1.1 1383/02/16
123358 اجازه تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود به وزارت اموراقتصادی و دارایی 1383/02/16
123360 تعیین تعرفه های فروش خدمات اطلاع رسانی ، نقشه ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران 1383/02/16
123362 تامین اعتبار و اختصاص مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال به منظور تملک و تعویض انتهای جنوبی خیابان صفی علیشاه به وزارت مسکن و شهرسازی 1383/02/16
123365 موقوف الاجرا شدن ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 112 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1383/02/16
123366 موقوف الاجرا شدن بند 2 تصویبنامه اجازه برگزاری دومین محفل علمی بین المللی محیط زیست جهان اسلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست 1383/02/16
131024 دستورالعمل تسریع در رسیدگی به پرونده ها در محاکم و دادسراها 1383/02/16