جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
97949 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری ا سلامی ایران 1383/08/16
99654 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری ا سلامی ایران 1383/08/16
124483 اصلاح ماده (6) آیین نامه اجرایی بند "ث " تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1383/08/16