جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
97896 قانون استفساریه قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 135 1383/11/07
97898 قانون موافقتنامه معاضدت قضائی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر 1383/11/07
97899 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور 1383/11/07
97909 قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی 1383/11/07
124731 اصلاحات تقسیماتی در استان خراسان رضوی 1383/11/07