جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
123067 ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی 1384/02/03
123068 تعیین ضریب حقوق افراد موضوع قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی علمی دانشگاهها 1384/02/03
123073 آیین نامه داخلی شورای اسلامی استان 1384/02/03
123074 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر 1384/02/03
123075 آیین نامه داخلی شورای عالی استانها 1384/02/03
123076 آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان 1384/02/03
123077 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور، مصوب 1383 1384/02/03
123081 تعیین آقای حمید رضا برادران شرکاء - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1384و توزیع و ابلاغ اعتبارات منظور در بودجه سال 1384بین دستگاههای اجرایی 1384/02/03
123082 واگذاری پلاک ثبتی 168 اصلی بخش 4 کرمان به صورت بلاعوض به وزارت جهاد کشاورزی 1384/02/03
123083 ضوابط اجرایی بودجه سال 1384 کل کشور 1384/02/03