جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
127418 تغییر نام شهر فتح آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین در استان فارس به شهر کارزین 1384/08/29
127422 احداث سه واحد صنعتی جدید در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران به منظور جداسازی، برش و پرس خودروهای فرسوده 1384/08/29
127429 آیین نامه اجرایی بند "ب" تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور 1384/08/29
127494 برگشت مانده وجوه اعتبارات تخصیص یافته و مصرف نشده موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه... 1384/08/29
127497 اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق 1384/08/29
127503 اشتغال به کار افراد موضوع نامه شماره 19584/140 مورخ 24/8/1384 وزارت آموزش و پرورش 1384/08/29
127504 تعیین آقای مجید غفوری روزبهانی به عنوان استاندار استان کرمانشاه 1384/08/29
127505 تعیین آقای داود مددی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (10) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی ـ مصوب 1358 1384/08/29