جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
131807 تصویبنامه وزرای عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایـی بند “ص“ تبصره (2) قانون بـودجه 1386 کل کشور 1386/08/07 1386/09/21
133809 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری 1386/08/07 1386/11/03