جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134119 ابطال موادی از اساسنامه شرکتهای زراعی مصوب هیأت وزیران 1386/12/05
134120 ابطال دستور اداری شماره 387/5000 مورخ 9/1/1382 سازمان تأمین اجتماعی 1386/12/05
134121 ابطال مصوبه 16/12/1385 شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی 1386/12/05
134122 ابطال تبصره ذیل بند 6-5 ماده 5 آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها 1386/12/05
134123 ابطال بند 5 ماده 7 اصلاحیه آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت های نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها مصوب 3/9/1381 شورای عالی نظارت 1386/12/05
134124 اعلام تعارض آراء از شعب اول و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 1386/12/05
134125 ابطال بند 4-3 و 5-3 دستورالعمل و قرارداد تیپ خانه‎های سازمانی شرکت آب و فاضلاب و ابطال 1386/12/05
134126 ابطال بند 12 مصوبه مورخ 18/3/1384 هیأت امنای دانشگاه تهران 1386/12/05
134127 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 22 دیوان عدالت اداری 1386/12/05
134128 اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم، یازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری 1386/12/05