جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134223 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی 1387/03/25
134698 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد سهمیه های جدید بنزین یارانه ای به انواع مختلف خودروهای شخصی از تاریخ 1/4/1387 1387/03/25
134782 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد تعیین قیمت عرضه هر لیتر بنزین معمولی آزاد و بنزین سوپر آزاد 1387/03/25