جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
135213 تصویب نامه درخصوص پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات 1388/01/30
135256 تصویب نامه درخصوص واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی 1388/01/30
135265 اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13، 14 و 16 دیوان عدالت اداری 1388/01/30
135267 ابطال دستورالعمل شماره 8091/2 مورخ 28/2/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1388/01/30
135268 ابطال بخشنامه‎های شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و 69769/87 مورخ 11/9/1387 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 1388/01/30
135306 قانون الحاقیه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه 1388/01/30
135312 قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت 1388/01/30
135743 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 1388/01/30
136035 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن 1388/01/30
782535 رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی باشد 1388/01/30 1389/04/23