جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134873 مصوبه «عضویت یک نماینده از شورای گسترش حوزه های علمیه در شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» 1388/03/05 1388/04/02
134874 ماده واحده «واگذاری و تفویض صلاحیت تصمیم گیری و تصویب رشته های حوزوی و علوم انسانی مرتبط با مأموریت های حوزه های علمیه به شورای گسترش حوزه های علمیه» 1388/03/05 1388/04/02
134875 مصوبه «الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ 23/4/83 )» 1388/03/05 1388/04/20
134876 مصوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی» 1388/03/05 1388/04/20
134877 مصوبه «الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی» 1388/03/05 1388/04/20
135669 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی 1388/03/05 1388/03/27
135698 قانون الزام دولت به تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم 1388/03/05 1388/03/27
135717 قانون جرائم رایانه ای 1388/03/05 1388/04/03
135773 ماده واحده « اختصاص و پیش بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان ها و گویش های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاههای مرکز استانهای ذیربط 1388/03/05
136146 مصوبه « نامگذاری روز 5 خرداد به عنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان)»(مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1388/03/05