جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 8
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
134879 مصوبه «اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران» 1388/07/21
136004 مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران»(مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1388/07/21
136032 ماده واحده « تأیید اختیار هیأت امناء دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع و تصویب مقررات اداری، مالی و استخدامی اعضای شورا، هیأت علمی و کارکنان دبیرخانه» 1388/07/21 1388/08/30
136124 مصوبه « اصلاح موادی از اساسنامه فرهنگستان های جمهوری اسلامی ایران»(مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1388/07/21
136125 آیین نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی (مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی) 1388/07/21
136158 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) 1388/07/21 1388/08/18
782575 تصویب نامه در خصوص معافیت پرداخت عوارض اسقاط خودرو فرسوده در اولین شماره گذاری در مورد آمبولانسها و خودروهای نظامی و خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره گذاری شوند 1388/07/21 1389/05/27
782577 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی درخصوص شماره گذاری اتوبوس های شهری، مینی بوس های دیزلی و جدول جایگزین جهت تسهیلات بانکی و کمک بلاعوض برای از رده خارج شدن خودروهای فرسوده عمومی 1388/07/21 1389/05/27