جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
789957 اصلاح آیین نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری 1389/08/02 1389/08/29
809983 آیین نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری 1389/08/02 1391/02/12