جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
792789 آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها 1390/03/08 1390/04/15
793116 تصویب نامه درخصوص تغییر نام نقاط جمعیتی پشکله علیا، پشکله وسطی و پشکله سفلی و روستای گنداب علیا و نقطه جمعیتی گنداب سفلی در استان کرمانشاه 1390/03/08 1390/04/21
793183 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی 1390/03/08 1390/04/15
793638 اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای البرز 1390/03/08 1390/05/01
794466 تصویب نامه در خصوص الحاق روستای خنجوک به دهستان قاین بخش مرکزی شهرستان قائنات 1390/03/08 1390/05/12
794969 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان مرکزی 1390/03/08 1390/05/23
817641 تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمانشاه 1390/03/08 1391/04/21