جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
805835 اصلاح ماده (6) آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 1390/12/08 1390/12/08
805836 بخشنامه شماره 100/56112/9000ـ 8/12/1390 1390/12/08 1390/12/08
808431 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان 7 هکتار در قسمت جنوب شهر به محدوده شهر آشخانه جهت تامین اراضی مسکن مهر 1390/12/08 1390/12/28
808433 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ضیاءآباد 1390/12/08 1390/12/28
810368 رأی شماره 555 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پیش بینی حریم در قوانین و مقررات برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز 1390/12/08 1390/12/24
810369 رأی شماره 557 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 9 و 8 از قسمت دوم بندهای 1، 3 و 6 و بندهای 6ـ 3ـ 1ـ 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگی عضویت و استفاده از کتابخانه ملی 1390/12/08 1390/12/24
810370 رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است 1390/12/08 1390/12/23
810371 رأی شماره 564 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران مبنی بر دریافت ما به ازای عدم تبدیل 25 درصد از عرصه ملک کارخانجات به فضای سبز 1390/12/08 1390/12/24
810372 رأی شماره های 565 و 559 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه ای مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان (موضوع مصوبه شماره 6039/ت18360) به جای فوق العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی، منافاتی ندارد 1390/12/08 1390/12/24
810627 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لاهرود 1390/12/08 1391/02/18