جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
811294 قانون اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) 1391/02/19 1391/03/02
811795 قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) 1391/02/19 1391/03/06
811805 عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک 1391/02/19 1391/03/06
811806 قانون اصلاح مواد (196) و (197) آیین نامه داخلی مجلس 1391/02/19 1391/03/02
811807 قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (1) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1391/02/19 1391/03/06
811808 قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 1391/02/19 1391/03/02
811809 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391/02/19 1391/03/02
812688 قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان 1391/02/19 1391/03/23
812703 قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی 1391/02/19 1391/03/24