جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
825789 آیین نامه اجرایی بند «م» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1391/09/29 1391/10/03
826307 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1391/09/29 1391/10/09
826309 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان تهران 1391/09/29 1391/10/09
826310 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان کهگیلویه و بویراحمد 1391/09/29 1391/10/09
826313 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان 1391/09/29 1391/10/09
826315 تصویب نامه در خصوص پرداخت حق الزحمه کارمندان سازمان آموزش فنی و حرفه ای 1391/09/29 1391/10/09
826318 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان 1391/09/29 1391/10/09
826686 آیین نامه نحوه تنظیم و ارائه اطلاعات سرمایه گذاری های خارجی 1391/09/29 1391/10/12
826689 تصویب نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری 1391/09/29 1391/10/12
826690 تصویب نامه درخصوص ایجاد شهرستان قرچک در تابعیت استان تهران 1391/09/29 1391/10/12