جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
868695 رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰ ـ ۲۶/۱۰/۱۳۸۸ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 1392/09/25 1392/10/08
868698 رأی شماره های ۶۶۵ ـ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۲۵ و ابطال ماده ۳۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی 1392/09/25 1392/10/08
868787 رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲ ـ ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور 1392/09/25 1392/10/08
869040 رأی شماره های ۶۶۶ الی ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم استحقاق کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دریافت فوق العاده مأموریت خارج از کشور مصرح در ماده ۱۵۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران به تاریخ قبل از سال ۱۳۷۰ 1392/09/25 1392/10/08
869458 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به میزان ۶۸ هکتار به محدوده شهر کمیجان 1392/09/25 1392/09/26
869465 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور 1392/09/25 1392/09/26
870154 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کامفیروز 1392/09/25 1392/10/11
870157 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تجدیدنظر طرح مجموعه شهری تهران 1392/09/25 1392/10/04
870963 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر قطور 1392/09/25 1392/10/14