جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
888435 لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ 1393/02/28 1393/02/30
888436 الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی 1393/02/28 1393/03/03
888532 تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات 1393/02/28 1393/02/30
888534 تصویب نامه در خصوص حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ 1393/02/28 1393/03/03
888537 تصویب نامه در خصوص تشکیل واحد سازمانی جداگانه ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی ها و تعهدات قانونی دولت 1393/02/28 1393/03/04
888538 تصویب نامه در خصوص تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی 1393/02/28 1393/03/03
889140 اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور 1393/02/28 1393/03/04
889228 رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ 1393/02/28 1393/02/28
889487 آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی 1393/02/28 1393/03/08