جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
# عنوان تاریخ تصویب تاریخ ابلاغیه
895124 اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 1393/04/15 1393/04/22
895141 تصویب نامه در خصوص تعیین طبقه بندی گرمسیری در شهرستان طبس 1393/04/15 1393/04/18
895803 تصویب نامه در خصوص تعیین مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور 1393/04/15 1393/04/23
895969 آیین نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1393/04/15 1393/04/24